Vår historia: Åkeriet startades av Uno Johansson den första januari 1967. I början fanns endast en lastbil vilken Uno körde själv de första elva åren. 1978 köptes en andra lastbil och Uno anställde den första chauffören. 1983 utökades fordonsparken med ytterligare en lastbil och sonen Svenne började arbeta i företaget.

1999 gick Svenne in som delägare i företaget och 2006 startade de tillsammans en andra verksamhet, Svennes Lager och Logistik.

Idag driver Svenne företaget vidare och till sin hjälp har han kunniga medarbetare inom allt från kontor till transport. Bilden nedan visar en av de senare bilarna.

ANE 891